? Nextron Sverige - Server, Workstastion och Storage

GPU Computing


Nextron er Nvidia Tesla Preferred Partner

Nextron är den första medlemmen av Nvidias Tesla Preferred Partner-program i Norden. Vi kan leverera servrar och arbetsstationer som är optimerade för att utnyttja den enorma datorkraft som finns i moderna grafikprocessorer. Senaste generation Nvidia GPU kort, Tesla P100, kan utföra över 10 teraflops med 32 bits (single precision) beräkningar!

Vad är GPU Computing?

I GPU Computing utnyttjas en grafikprocessor (Graphics Processor Unit - GPU) tillsammans med den vanliga processorn (Central Processing Unit - CPU). En CPU innehåller några få processorkärnor som är lämpliga för att göra uppgifter i serie, och där en GPU har många små kärnor som är utformade för att göra många svåra uppgifter parallellt. Program kan skrivas så att de avlastar processorn genom att sända repetitiva och tidskrävande beräkningsintensiva uppgifter till GPU'n. Under tiden utförs vanliga kommandon fortfarande i processorn, resultatet blir arbetsuppgifterna som utförs hanteras betydligt snabbare.
Till vilka uppgifter passar GPU Computing?

GPU Computing tillämpas i områden där beräkningarna upprepas många gånger, till exempel:

  • Forskning och vetenskaplig analys
  • CAD / CAM och andra teknikiska uppgifter
  • Finansiella beräkningar
  • "Big Data" uppgifter, till exempel att söka igenom stora mängder data
Resurser:

Nextron har både server och arbetsstationer som är utformade för GPU Computing:
Nextron GPU server
Nextron Arbetsstationer

Lista över applikationer som officiellt stödjer GPU Computing:
- Ekstern lenke -

För utvecklare och andra som använder sin egen eller special programvara har Nvidia sammlat ett antal verktyg och tips, för att man skall kunna utnyttja den fulla potentialen av Nvidias GPU Computing kort, via denna webbsidan:
- Ekstern lenke -
Denna sida kräver JavaScript :: Alla priser exkl. moms :: Copyright © 2016, Nextron Sverige