Nextrons arbeid med åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Nextron AS er en kompetansebedrift innen salg, distribusjon og integrasjon av spesialtilpassede server-løsninger for AI, Big data, IoT og annen krevende og sikker datahåndtering. Selskapet har også kontorer i Sverige, Danmark og Finland. Nextron Holding AS har kontor i Oslo. Virksomheten har ingen drift utover investering i ovennevnte datterselskap.

Nextron AS tilstreber at all virksomhet, både hos oss og våre leverandører og samarbeidspartnere, skal være i tråd med de grunnleggende menneskerettighetene og legge til rette for anstendige arbeidsforhold.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, nasjonalitet eller hvor i verden de bor.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Her finner du Nextrons Rutine for forankring av arbeidet med åpenhetsloven .

Les om våre Etiske retningslinjer for leverandører

Her er lenke til Nextrons Rapport for regnskapsåret 2022 .

Ønsker du mer informasjon om Nextrons arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du ta kontakt via e-post til ethics@nextron.no.

Varslingssystem

Nextrons ansatte, leverandører og forretningspartneres ansatte og allmenheten har mulighet til å varsle om brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos Nextron eller våre leverandører og forretningspartnere.

Ekstern varsling til Nextron kan gjøres ved å sende en e-post til ethics@nextron.no. Ansatte har egen, anonym varslingsmulighet.

Organisasjonskart pr juni 2023

Nextron

Nextron Holding AS

Nextron AS CEO Geir Elstad

Nextron AS Norway

Country Manager Geir Elstad

Management (3)

Admin, purchasing, logistics(4.2)

Sales & marketing(7)

Technical(6)

Service & repair(2)

Web/SAP development(2.5)

Antall ansatte 24.7

Nextron AS Sweden

Country ManagerJohnny Humbla

Sales(4) +1 consultant

Service & repair(2)

Antall ansatte 6

Nextron ApS Denmark

Country ManagerHenrik Bach

Sales(3)

Service(1)

Admin (0.3)

Antall ansatte 4.3

Nextron AS Finland

Country ManagerGeir Elstad

Sales(2)

Antall ansatte 2